Disclaimer

INLEIDING

Op onze website www.staycation.amsterdam vindt u een aanbod van staycation packages die door hotels in en rondom Amsterdam worden aangeboden. De website heeft als doel om de bezoeker een overzicht te bieden van die staycation packages die door middel van een aanvraagformulier direct bij het hotel kunnen worden geboekt. De staycation packages zijn dus niet via deze website te boeken.

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer:

GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN AANSPRAKELIJKHEID

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Staycation.Amsterdam neemt zoveel mogelijk de zorgvuldigheid in acht bij het aanbieden van de content op deze website. De informatie m.b.t. de staycation packages en de informatie m.b.t. de hotels, waaronder o.a. omschrijvingen, faciliteiten, locatie, prijzen en foto’s, wordt beiden door de hotels aangeleverd en door Staycation.Amsterdam op deze website aangeboden. De hotels zijn verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie en kunnen de content en prijzen ieder moment aanpassen. 

Staycation.Amsterdam checkt niet de juistheid en de volledigheid van deze informatie. Staycation.Amsterdam kan daarom niet garant staan omtrent de volledigheid, juistheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Staycation.Amsterdam aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade geleden door onjuiste, onvolledige informatie op onze website.

Staycation.Amsterdam kan ook niet garanderen dat de website zonder fouten of ononderbroken zal functioneren. Staycation.Amsterdam is niet aansprakelijk voor problemen m.b.t de werking of veiligheid van deze website.

Staycation.Amsterdam heeft het recht om ten allen tijde content aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.

AANVRAAGFORMULIER

Met een aanvraagformulier kunt u een aanvraag tot boeking van een package doen. Dit aanvraagformulier wordt direct per email doorgestuurd naar het betreffende hotel. Het hotel is verantwoordelijk om hier zo spoedig mogelijk op te reageren.  Staycation.Amsterdam kan niet garant staan dat uw aanvraagformulieren (tijdig) zullen worden verwerkt of door het hotel in goede orde worden ontvangen. Ook kunnen wij niet garant staan omtrent de veiligheid van e-mail verkeer en accepteert u de veiligheidsrisico’s die dit met zich mee kunnen brengen indien u zonder encryptie en wachtwoordbeveiliging communiceert.

E-MAILS & CONTACTFORMULIER

Staycation.Amsterdam tracht zo snel mogelijk te reageren op ingestuurde e-mails en contactformulieren,  maar kan niet garant staan dat alle e-mails en contactformulieren (tijdig) zullen worden verwerkt of door ons worden ontvangen. Ook kunnen wij niet garant staan omtrent de veiligheid van e-mail verkeer en accepteert u de veiligheidsrisico’s die dit met zich mee kunnen brengt indien u zonder encryptie en wachtwoordbeveiliging communiceert. 

INFORMATIE GEBRUIKEN – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het is niet toegestaan om de informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staycation.Amsterdam. 

Alle informatie m.b.t. de hotels op deze website, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de betreffende hotels en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. Al deze informatie is op verzoek van de hotels op de website Staycation.Amsterdam geplaatst en de hotels zijn verantwoordelijk voor het bewaken van intellectuele eigendomsrechten van de aangeleverde gegevens. 

LINKS VAN EN NAAR DERDEN

Derde partijen zijn vrij om naar deze website te linken. Het gebruik van dergelijk links door gebruikers is geheel voor eigen risico. Op deze website wordt naar andere websites gelinkt, waaronder de individuele hotels. Staycation.Amsterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid en veiligheid van die websites. Staycation.Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit bij gebruik van die externe websites.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

PUBLICATIE

Staycation.Amsterdam
Entrada 511
1114 AA Amsterdam

Heeft u opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze website? Mailt u deze dan naar hello@staycation.amsterdam